Gabriel Almagro jest aktorem i performerem hiszpańskiego pochodzenia. Ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśni Kozła we Wrocławiu otrzymawszy tytuł magistra oraz

licencjat na studiach aktorskich w Escuela Superior de Arte Dramatico de Murcia. Niedawno dołączył do zespołu Studio Matejka. Prowadził zajęcia z ruchu i teatru fizycznego podczas pierwszego kursu magisterskiego w Central University w Ekwadorze. Gabriel był reżyserem ruchu podczas pracy nad sztuką Gemma wspina się na swą górę (Gemma climb her mountain) poświęconą chorobie o nazwie zespół chronicznego

zmęczenia. Pracę nad spektaklem wspierało Ministerstwo Kultury Anglii. Współpracował z Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, m. in. ze Studiem Kalari, przy projektach Body

Constitution i Dynamika Metamorfozy. W roku 2013 stworzył autorski spektakl solowy Antes de Ayer, który pokazywany był w wielu krajach. Gabriel był jednym z założycieli Jubilo Project, z którym współpracował w latach 2012-2015. Uczestniczył w treningach prowadzonych przez wiodących praktyków teatru fizycznego, takich jak Thomas Richards (The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards), Gabriel Gawin, Ian Morgan oraz OBRA Theatre Company.

Gabriel Almagro