Urodzona w Bielsku-Białej. Filolog polski, absolwentka Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu

Wrocławskiego.

W latach 2014-2017 pracowniczka działu realizacji i organizacji Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, koordynatorka:

rezydencji artystycznych - m.in. Ludwika Flaszena, Regula Contra Regulam Teatro, Ghost Road Company, Pracowni

ROSA, Cutting Ball Theater, Studia Matejka, Nini Julii Bang & Source Material Collective; Akademii Teatru

Alternatywnego (2015); warsztatów VoicEncounters (2016); cyklu małych form teatralnych Monosytuacje (2016);

wystaw i wydarzeń w Kamienicy Rynek 25 podczas Olimpiady Teatralnej Świat Miejscem Prawdy w ramach ESK

Wrocław 2016 (2016); współkoordynatorka Wrocławskich Obchodów 100. Rocznicy Ludobójstwa Ormian (2015).

Współpracowała przy wielu wydarzeniach i projektach artystycznych, m.in.: Odin Festival (2014), BodyConstitution

(2014-2016), Making Tomorrow's Theatre (2016), 25-lecie powstania Ośrodka Badań Twórczości Jerzego

Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (2015), II Sezon Mistrzów Świat Miejscem Prawdy (2015),

rezydencji artystycznej Diamandy Galas oraz przy wystawach: Apocalypsis cum figuris (2013), To All Friends (2014),

Odin Teatret we Wrocławiu (2014), Peter Brook we Wrocławiu (2015), Jak złapać pstrąga (2015).

Od 2014 roku współpracowniczka Fundacji Kalejdoskop Kultur, początkowo jako wolontariuszka, z czasem

koordynatorka wolontariatu.

Koordynatorka ds. logistyki artystów oraz wolontariatu podczas Miesiąca Lwowskiego we Wrocławiu w ramach ESK

Wrocław 2016.

Koordynatorka wolontariatu w projekcie Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european

songlines w ramach ESK Wrocław 2016.

Zajmuje się historią mówioną, w szczególności pozostałościami i modyfikacjami dawnych wierzeń ludowych w języku i

mentalności Słowian. Pasjonatka rekonstrukcji historycznej wczesnego średniowiecza, kozaczyzny oraz literatury i

kultury XIX wieku.

Ewelina Sochacka